Kouvolan Saha Oy


Kouvolan Saha Oy:n historia alkaa vuodesta 1906, jolloin sahaustoiminta Kouvolassa alkoi.

Kaupparekisteriin yhtiö on merkitty vuonna 1916.INSPECTA CoC 7750-02

Kouvolan Saha Oy:llä on puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti sekä siihen liittyen PEFC-merkin käyttöoikeus.

Edellä mainituilla varmistetaan, että yhtiön käyttämä raaka-aine ei ole peräisin suojelualueilta eikä muista kiistanalaisista kohteista, ja että yhtiö muutenkin toimii kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.

Kouvolan Saha Oy:n ylimmällä johdolla on kokonaisvastuu siitä, että Kouvolan Saha Oy:ssä noudatetaan PEFC ST 2002:2013 -standardin mukaista puun alkuperäketjun hallintajärjestelmää, ja johto on sitoutunut noudattamaan hallintajärjestelmän vaatimuksia, sekä valvomaan, ettei puuraaka-ainetta toimiteta kiistanalaisista lähteistä. Lisäksi johto sitoutuu kantamaan sosiaalisen vastuunsa ja ylläpitämään standardinmukaisia työolosuhteita.

CE-sertifikaatti

Suoritustasoilmoitus 7337/1

Suoritustasoilmoitus 7337/2

Suoritustasoilmoitus 7337/3
© Kouvola Saha Oy
loading