Sertifioidusti kestävän metsätalouden periaatteita noudattaen.
                                                                                                                                                                                                                                 

Tervetuloa!

Kouvolan Saha Oy tuottaa pääasiassa kuusisaha- ja höylätavaraa. Ostamme kuusi- ja mäntyvaltaisia harvennusleimikoita Kouvolasta ja sen lähiseuduilta. Jos olet myymässä metsää, ota yhteyttä:

- Terho Haimi, gsm 0400 910240, terho.haimi ( at ) kouvolansaha.fi

Kouvolan Saha Oy:llä on puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti sekä siihen liittyen PEFC-merkin käyttöoikeus.

Verhouslaudat sekä lujuuslajitellut rakennesahatavarat toimitetaan CE-merkittyinä.

Edellä mainituilla varmistetaan, että yhtiön käyttämä raaka-aine ei ole peräisin suojelualueilta eikä muista kiistanalaisista kohteista, ja että yhtiö muutenkin toimii kestävän metsätalouden periaatteiden mukaisesti.© Kouvola Saha Oy | Site Engine By Megative Tmi